Cookies

Antero AB använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Stäng
<
>

Kommande resa

Rekreationsresa till Kreta
Våren 2020: 2-16 maj 2020
Våra resor  

OM Antero AB

Antero AB är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad vård och omsorg men vänder sig även till företag inom assistans och LOV. Ägare och VD är Kerstin Karlstedt.

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Antero AB.

KErtin Karlstedt

Att erbjuda kvalificerat konsultstöd samt att utföra revisionsuppdrag så att kommuner, landsting och offentligt finansierade vård- och omsorgsföretag kan utveckla sin styrning, ledning och organisation för att därigenom skapa goda resultat.

Kerstin Karlstedt har en unik kompetens och erfarenhet från landsting, kommuner och privata företag. Under många år har hon arbetat med rådgivnings- och revisionsinsatser till ett stort antal kommuner, landsting och privata vård och assistansbolag. Bland de erfarenheter som särskilt bör nämnas är tidigare anställningar som sjuksköterska, MAS, kvalitetschef inom privat vårdföretag, VD inom rehabiliteringsföretag, rådgivare och revisor inom PwC.

Antero AB har ett nära samarbete med företaget Norito AB men ingår även i ett löst sammansatt nätverk med ett flertal andra personer med flera olika professioner. Målsättningen med nätverket är att på bästa sätt kunna bilda det team som varje uppdrag kräver.

Antero AB arbetar över hela landet i konsultroller som utvärderare, rådgivare, revisor, utredare eller coach men kan även påta sig uppdrag för att stötta organisationer vid behov av extra resurser. Uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller privata utförare.

Exempel på uppdrag där Kerstin Karlstedt medverkat:

  • Vem bestämmer- En översiktlig kartläggning, tre landsting och sju kommuner, styrning och ansvar av insatser för barn och ungdom med psykisk ohälsa – SKL
  • Övergripande granskning av cancervården på Gotland
  • Revisionen Region Gotland Översyn av MAS funktion
  • Revisionen i Salem, Tyresö, Linköping m.fl. kommuner Översyn av sjuksköterskeorganisationen
  • Lindesberg och Lekebergs kommuner

Samarbeten
www.humana.se
www.frosunda.se
www.brukarassistans.se
www.norito.se